Antislipvloeren

antislip

Niet alleen om te voldoen aan de hygiëne eisen van de HCCP maar ook ten behoeve van de veiligheid van werknemers in de industrie is een antislipvloer onontbeerlijk. Volgens gegevens, van EHBO afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen worden er per jaar zo’n 24 duizend mensen behandeld ten gevolge van een val op een gladde vloer. Buiten het persoonlijke leed dat het slachtoffer ondervindt brengen tevens dergelijke ongelukken maar al te vaak vervelende juridische gevolgen voor het bedrijf met zich mee.

Niet overal verplicht
Het aantal ongevallen door uitglijden in aanmerking genomen zouden antislipvloeren in elke industrie verplicht moeten zijn. Dit is echter niet haalbaar, denk aan de bouw en de scheepvaart. Voor de voedselverwerkende industrie en daaronder vallen niet alleen de productieruimten maar ook de opslag- en distributiecentra’s, zijn echter antislipvloeren bij de wet verplicht. Vanuit hygiënisch oogpunt en deels ook ten behoeve van de veiligheid van de werknemer moeten in genoemde industrie, alsmede de chemische en farmaceutische sector, werkvloeren voldoen aan de richtlijn zoals in de Arbo 3:11 beschreven staat.

Eisen Arbo 3:11 ten aanzien van antslipvloeren
Volgens de Arbowet dient een antislipvloer voor genoemde industrieën te voldoen aan:

  • Duidelijke markeringen voor voetgangers en product
  • Stroeve toplaag
  • Vlak en niet zuigend oppervlak ten behoeve van optimale reiniging
  • Vrij zijn van hellingen die aanleiding tot misstappen kunnen geven
  • Vast en stabiel liggen

Materialen voor een goede antislipvloer
In sanitaire ruimten die niet aan HCCP eisen behoeven te voldoen zien is er een ruime keuze aan vloertegels. Naast de bekende opgeruwde ongeglazuurde versies zien we ook steeds meer nanogestructuureerde vloertegels waarbij het tegeloppervlak net zo fijn van structuur is als van een geglazuurde tegel. Vanwege de hoge decoratieve mogelijkheden zien we daarnaast in de privésfeer de laatste jaren een toenemend gebruik van antislip kunststof gietvloeren.

In de industrie hangt de keuze van het materiaal vaak samen met de gebruiksintensiteit van de bedrijfsvloer. Zo zal een vloer van een vrieshuis of magazijn waar met heftrucks gereden wordt van een andere kwaliteit zijn dan een laboratoriumvloer. Industrievloeren omvatten vaak grote oppervlakten en daarom valt de keus al gauw op mortel- of granulatevloeren die overcoat zijn met een transparante toplaag van polyester of epoxy. De eigenschappen van de kunststof afwerklaag zijn uiteindelijk bepalend voor de hardheid en de mate van antislip van de vloer.


Have your say