Het belang van BHV op de bouwplaats

De bouw is een van de gevaarlijkste werkplekken, waarbij werknemers regelmatig blootstaan aan risico’s. Bedrijven moeten bij ongevallen en calamiteiten hun personeel kunnen opvangen en verzorgen. Een BHV’er is daarvoor geschikt.

Een bedrijfshulpverlener is verplicht bij elk bouwproject
Bij elk bouwproject is het verplicht om voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners op de bouwplaats aanwezig te hebben. Een BHV’er wordt geacht hulpverlening en sturing te geven bij ongevallen en calamiteiten als branden en explosies. De bedrijfshulpverlener verzorgt als het ware de eerste hulp totdat professionele organisaties op de bouwplaats zijn gearriveerd. Voor meer informatie hierover kunt u ook kijken op de website van EHBO.

Het takenpakket van een BHV’er
Het takenpakket van een BHV’er is veelzijdig. Hij of zij helpt mee bij het bestrijden van brand, biedt eerste hulp bij ongevallen en draagt zorg voor de communicatie met de professionele hulpverleners. Bovendien houdt de bedrijfshulpverlener zich bezig met de eventueel noodzakelijke evacuatie van personeelsleden en bezoekers in noodsituaties.

Samenwerking in bedrijfshulpverlening op de bouwplek
Bij bouwprojecten werken vaak meerdere aannemers en installatiebedrijven samen op één bouwplaats. Niet ieder bedrijf hoeft eigen bedrijfshulpverleners aan te stellen. Er kan een zogenaamde BHV-paraplu worden samengesteld, waarbij werknemers van een onderaannemer onder de BHV-organisatie van de hoofdaannemer vallen. Iedere werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van zijn personeel en de goede implementatie van de bedrijfshulpverlening.

Cursus bedrijfshulpverlening
Als werkgever in de bouw doet u er verstandig aan om snel één of het liefst meerdere van uw werknemers een BHV cursus te laten volgen, zoals een Medi-Select cursus. Het is wettelijk verplicht. Zij krijgen onderricht in brandbestrijding, EHBO, het communiceren met verschillende hulpverleningsorganisaties en het evacueren van in nood verkerende medewerkers en bedrijfsbezoekers. De cursus bestaat zowel uit een theoretisch als praktijkgedeelte, waarbij in speciale trainingsruimtes praktijksituaties uit de bouw worden nagebootst. U bereikt ermee dat er bij toekomstige gevaarlijke situaties op de bouwplaats, gepaard gaande met schade en letsel, adequaat en snel kan worden opgetreden door een vakbekwame BHV’er.

Comments are closed.