Het bevorderen van de veiligheid rond uw bouwproject

Wanneer u gaat starten met een bouwproject, zult u een aantal zaken moeten regelen die de veiligheid rond uw bouwproject bevorderen. De veiligheidsmaatregelen rondom bouwprojecten zijn erg streng en wanneer u daar onvoldoende zorg voor draagt, kunt u rekenen op hoge boetes. In het ergste geval kunnen zich ook ongelukken voor doen en dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Vergunningen regelen

Wanneer u een bouwproject start, is het belangrijk dat u een aantal vergunningen heeft geregeld bij de gemeente of provincie. Wanneer u gaat bouwen is vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook wanneer u gaat bouwen of slopen gelden er regels en voorschriften. U doet er daarom goed aan uw bouwproject met de gemeente te bespreken en pas van start te gaan wanneer alle vergunningen rond zijn en u toestemming heeft gekregen.

De locatie veilig afbakenen en borden plaatsen

Tijdens uw bouwproject kunt u de omgeving afzetten met hekken. Daarnaast kunt u ook waarschuwingsborden plaatsen, zodat mensen er op geattendeerd worden dat ze een bouwterrein betreden wanneer ze nieuwsgierig zijn. Het wil namelijk nog eens voorkomen dat nieuwsgierige mensen komen kijken wanneer u bezig bent met een bouwproject. U kunt daardoor mensen er op attenderen dat betreden van het bouwproject op eigen risico is. Op het bord staat artikel 461 van het wetboek voor strafrecht en dat het dragen van een bouwhelm verplicht is. U kunt deze waarschuwingen ook groot op hekwerkbanners plaatsen, deze kunt u dan ophangen. Voor hekwerkbanners kun je terecht bij Drukzo de online drukkerij.

In gesprek gaan met de omgeving, verantwoordelijkheid en brandveiligheid

U kunt de veiligheid van uw bouwproject ook bevorderen wanneer u vooraf in gesprek gaat met de omwonenden. Mensen weten dan dat er gebouwd gaat worden en zullen er meer rekening mee houden. Laat ook duidelijk zijn wie degene is die de algehele verantwoordelijkheid heeft voor het bouwproject. Zorg daarnaast dat het bouwproject ook voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Zeker wanneer u met brandbare stoffen werkt is dat erg belangrijk.

Comments are closed.