Borden bij de bouwplaats

In een eerder artikel verwezen we al naar de veiligheidslabels en EN-1090 normering, maar er zijn nog veel meer veiligheidseisen waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het verbouwen of verbouwen. Een hele belangrijke zijn de veiligheidsborden. En zo zijn er nog meer borden binnen en rondom de bouwplaats die nodig zijn om de bezoekers en voorbijgangers te informeren.

Veiligheidsborden
Veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste rondom een bouwproject. De veiligheidsborden moeten dan ook in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar er dreigt, wat verboden is of juist verplicht. Een aantal voorbeelden van veiligheidsborden:

veiligheidsborden
Bron: Arboportaal.nl

In de Europese normen is vastgelegd waar de veiligheidssignalering minimaal aan dient te voldoen. Het gaat hierbij niet alleen om de gevaarborden, maar ook om de borden die een vluchtroute aangeven bij brand of andere calamiteiten. Er mag geen enkel misverstand ontstaan en de borden moeten een duidelijke boodschap geven.

Bouwborden
Naast de veiligheidsborden zijn er natuurlijk ook bouwborden die aangeven wat voor project er gebouwd wordt. Op die manier kunt u de voorbijgangers informeren over het project, wat er gebouwd wordt en welke bedrijven eraan meewerken. Hieronder een voorbeeld van zo’n bouwbord:

bouwbord

Alles draait erom dat de bezoekers en de voorbijgangers zo goed mogelijk geïnformeerd worden.

Comments are closed.