Brandveiligheid gaat voor alles

Brand. Een ongeluk zit in een klein hoekje en materialen waarvan we ons niet bewust waren dat ze konden branden kunnen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van en verspreiden van vuur. De toepassing van brandveilige bouwmaterialen draagt in hoge mate bij tot de uiteindelijke brandveiligheid van een gebouw.

Per gebouwsoort worden tijdens de bouw preventieve maatregelen genomen. Zo is naast brand- en rookmeldsystemen in ondergrondse parkeergebouwen de aanleg van een stuwkrachtventilatiesysteem een vereiste en in trappenhuizen en liftschachten kan een overdrukinstallatie een hoge bijdrage leveren aan het redden van levens.

Bij brand is het zaak dat we hier zo snel mogelijk van op de hoogte zijn en er direct schadebeperkende actie ondernomen wordt. Dank zij geavanceerde elektronica zijn we tegenwoordig snel op de hoogte van de eerste brandverschijnselen en komen rampen als in het verleden, waarbij soms hele stadsdelen afbrandden, niet meer voor.

Brandveiligheidsinstallaties
Brandveiligheidsinstallaties zijn erop gemaakt brand in een vroegtijdig stadium te ontdekken en hier door een actie op te reageren. Dit kan het openen van de waterleiding zijn bij een sprinklerinstallatie of een melding via een alarm.

Per bedrijfstak zijn er regels opgesteld met betrekking tot de brandveiligheid van de werkomgeving. Neutraal orgaan NEN (Nederlandse Norm) begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen en dient als uitgangspunt voor onder andere de betrouwbaarheid van brandmeldinstallaties.

Brandmeldsystemen
De huidige norm waaraan een brandmeldinstallatie voor een bedrijf moet voldoen voor een brandveiligcertificaat is de NEN 2535 norm. Onafhankelijke inspectie-instellingen controleren de brandmeldinstallaties en wanneer deze voldoen aan de uitgangspunten wordt een certificaat toegekend. Een brandmeldinstallatie ontdekt een brand in een vroegtijdig stadium zodat er snel actie ondernomen kan worden.

Sprinklerinstallaties gaan direct van start wanneer de sensor geactiveerd wordt, dat kan op rook of warmte zijn. De gekoppelde brandmelder geeft vervolgens een brandmelding door aan het meldpunt.

Rook- en warmteafvoersystemen dragen ertoe bij dat de constructie van een gebouw langer overeind blijft en op deze manier mensen langer de kans krijgen te vluchten. Daarnaast verspreidt de brand zich op deze manier langzamer wat de brandweer meer tijd geeft het vuur te doven.

Voor een goede brandpreventie zijn niet alleen naadloos op elkaar aansluitende systemen een must ook het regelmatig houden van brandoefeningen zijn belangrijk. De brandweer geeft informatie over brandpreventie en voor gebruiksmeldingen en omgevingsvergunningen tijdens de bouw kan men terecht bij de gemeente.

Comments are closed.