De toenemende rol van domotica

Het begrip domotica raakt steeds meer ingeburgerd. Domotica valt het best te omschrijven als de integratie van diensten en technologie, gericht op een betere kwaliteit van wonen en leven. Zonder dat we het beseffen, heeft domotica reeds jaren geleden zijn intrede in ons huis gedaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld via onze smartphone de CV-installatie opdracht geven de temperatuur in huis omhoog te brengen. Het licht in de woonkamer regelen we met een afstandsbediening en we worden door de alarminstallatie gewaarschuwd als er thuis onraad is. Domotica krijgt dan ook steeds meer invloed op de manier waarop wij huizen bouwen.

Standaardisatie van systemen
Het ontbreken van een breed geaccepteerde standaard heeft jarenlang een verdere doorbraak van domotica belemmerd. Leveranciers vertrouwden vooral op hun eigen systemen. Dit voorkomt dat we bijvoorbeeld met één ‘instrument’ (of noem het afstandsbediening) zowel de verwarming, het licht, de beveiliging en audio kunnen regelen. Nu zitten wij vaak nog opgescheept met veel verschillende afstandsbedieningen en apps op onze smartphone.

KNX standaard
Een van de standaardisaties op het gebied van domotica kwam van KNX. Deze KNX-standaard is ontstaan vanuit een samenwerking van een aantal fabrikanten. De doelstelling van deze samenwerking was om een open automatiseringsstructuur te ontwikkelen die het mogelijk moest maken dat alle systemen in huis met elkaar kunnen communiceren. Het nadeel van KNX is de relatief hoge prijs, hierdoor wordt het voornamelijk in de professionele markt gebruikt. Als ander nadeel wordt genoemd dat de technologie complex is.
Overige standaarden op het gebied van gebouwautomatisering en domotica zijn digitalSTROM, Z-Wave en Zigbee.

De toekomst
Het grote nadeel van de nu op de markt zijnde standaarden is dat deze zijn ontwikkeld vanuit bestaande hardware. Daarna kwam pas de vraag aan de orde hoe deze apparatuur te koppelen aan een domoticasysteem. Zou het niet beter zijn om de aansturing van domotica vanuit de softwarekant te bezien?

Apple en Google
Inmiddels is dat ook gebeurd. Zo heeft Apple onlangs HomeKit gelanceerd. HomeKit is geen aparte app, maar een onderdeel van het besturingssysteem iOS8. Hierdoor kun je via je smartphone of tablet (uiteraard van Apple) diverse apparaten besturen. Inmiddels heeft Apple een groot aantal fabrikanten om zich heen verzameld die apparatuur op de markt brengen die aangestuurd kunnen worden met HomeKit. Ook Google heeft domotica inmiddels omarmd, het bedrijf is bezig een nieuw besturingssysteem te ontwikkelen. Dit systeem zal vermoedelijk Brillo gaan heten, maar is vooralsnog niet op de markt.

Comments are closed.