Het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bent u werkzaam op de bouw, dan heeft u al meer dan eens te maken gehad met persoonlijke beschermingsmiddelen. Op zijn minst draagt u deze al. En werkt u in een bedrijf waar veiligheid hoog in het vaandel staat, dan heeft u hier ook al meer dan eens toolboxen over gehad. Dat is ook niet zomaar, want op de bouw is het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ontzettend belangrijk. Voor zowel uw veiligheid als die van anderen.

Waarom persoonlijke beschermingsmiddelen
De reden dat u persoonlijke beschermingsmiddelen hoort te dragen moge duidelijk zijn: ze zijn ter bescherming van uzelf. Zo beschermen werkschoenen of -laarzen uw voeten tegen vallende voorwerpen, rondslingerende spijkers en stoten. Gehoorbescherming beschermt u daarentegen tegen te veel geluid (het liefst al boven de 80 dB). Persoonlijke beschermingsmiddelen zorgen ervoor dat u heel blijft en dat u aan het einde van de dag aldus weer heelhuids thuiskomt.

Voor u én een ander
Alhoewel veelal wordt gedacht dat persoonlijke beschermingsmiddelen ter veiligheid van uzelf dienen, valt er tevens wel iets voor te zeggen dat ze de mensen om u heen ook beschermen. Fysiek dan wel mentaal. Gaat uw gehoor achteruit doordat u geen gebruik heeft gemaakt van correcte gehoorbescherming, dan verloopt de communicatie stroever. En een slechte communicatie kan zorgen voor ongelukken. Voor zowel u als een ander. Zoals gezegd, beschermen persoonlijke beschermingsmiddelen mensen ook mentaal. Heeft u wel eens een vlamboog gezien bij iemand die geen gelaatsbescherming, handschoenen en werkkleding droeg?

Het gevolg van ongevallen verminderen
Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen betekent niet per definitie dat zich geen ongevallen meer kunnen voordoen. Ongevallen worden immers niet veroorzaakt door het al dan niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Veelal gebeuren ongelukken door menselijk handelen of nalaten of door onveilige situaties.

Ondanks dat persoonlijke beschermingsmiddelen ongevallen niet voorkomen, kunnen ze wel helpen wanneer zich onverhoopt toch een ongeval voordoet. Krijgt u te maken met de eerdergenoemde vlamboog en draagt u de juiste gelaatsbescherming, handschoenen en werkkleding, dan is de kans groot dat u er niets aan overhoudt. Dit in tegenstelling tot wanneer u geen bescherming draagt…

Kortom, het gebruik van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is voor een ieder van belang. Ook wanneer u dat niet nodig vindt. ‘Mij overkomt niets’ is allang achterhaald. Iedereen kan iets overkomen, ook u. En wanneer u persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, kunt u de meest erge gevolgen misschien voorkomen. Ook wanneer er wel iets misgaat.


Have your say