Verboden toegang asbestwerkzaamheden

Verboden toegang asbestwerkzaamheden
Bij het ontmantelen van een trein, schip of het slopen van een gebouw bestaat er de mogelijkheid op vrijkomen van asbestdeeltjes. De locatie wordt afgezet en het gebod luidt: verboden toegang asbestwerkzaamheden! Het verwijderen van asbest in eigen beheer is bij de Europese regelgeving niet toegestaan. Uitgezonderd zijn particulieren die uit hun eigen opstallen een kleine hoeveelheid asbest slopen. Zij hebben echter wel een meldingsplicht en dienen het asbest af te voeren zoals vastgesteld in de wet.

Asbest wat in een muur verwerkt of vast zit stoot geen schadelijke stoffen af, niet bij aanraking en ook niet bij nat worden. Het gevaar van asbest openbaart zich op het moment dat er bij breuk of zagen stofdeeltjes in de lucht komen. In Nederland is het verwerken van asbest in de bouw sinds 1993 verboden. Dit houdt in dat wanneer er aan een asbesthoudend gebouw of object gebroken of gesloopt moet worden er een gespecialiseerd asbestverwijderaar dient te worden ingeschakeld.

Asbestinventarisatie
Wanneer er bekend is dat er in een te slopen pand of object asbest aanwezig is moet de opdrachtgever een asbestinventarisatierapport op laten maken. Dit dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, te herkennen aan de BRL 5052 certificering. Afhankelijk van de situatie doet het inventarisatiebedrijf een:

  • volledige inventarisatie
  • inventarisatie van de risico’s
  • globale inventarisatie

De globale inventarisatie en de inventarisatie van de risico’s zijn niet genoeg om over te mogen gaan tot sloop. Voorafgaand aan de ontmanteling van het gebouw of object is een volledige- alsmede een risico-inventarisatie verplicht. Ondanks dat het twee aparte inventarisaties zijn worden deze over het algemeen gelijktijdig uitgevoerd. Pas nadat het inventarisatiebedrijf het asbestrapport heeft opgesteld kan er met de sloop- of verbouwwerkzaamheden begonnen worden.

Afhandeling asbestwerkzaamheden
Voor aanvang van de sloop moet de vergunninghouder de asbestverwijderaar een kopie van de sloopvergunning en het inventarisatierapport verstrekken. Minimaal een week voor aanvang van de sloopwerkzaamheden dient de gemeente schriftelijk in kennis gesteld te worden van de exacte uitvoeringsdata. Uiterlijk twee weken nadat het karwei klaar is wenst diezelfde gemeente tevens een volledige eindbeoordeling, uitgevoerd door een erkend bedrijf en eventueel aangevuld met een laboratoriumonderzoek.

Comments are closed.